PRIVACY POLICY

Senast uppdaterad 24 augusti 2023

INTRODUKTION TILL VÅR INTEGRITETSPOLICY

Kortfattat: Genom att använda vår webbplats och tjänster, visar du förtroende för oss med dina personuppgifter, vilket vi tar på största allvar.

Välkommen till https://itsallie.se/. När du använder vår webbplats, app eller deltar i någon av våra relaterade aktiviteter, innebär det att du anförtror oss med dina personuppgifter. Vi är djupt engagerade i att respektera och skydda din integritet och din information. I den här texten förklarar vi tydligt vilken typ av information vi samlar in om dig, hur vi använder den informationen och vilka rättigheter du har gällande denna.

Det är viktigt att du läser och förstår vår integritetspolicy. Om du inte samtycker till innehållet bör du inte använda vår webbplats eller våra tjänster.

Denna integritetspolicy gäller all information som samlas in genom vår webbplats, vår app och alla tjänster som är kopplade till den.

Var god läs igenom denna policy noggrant för att förstå våra praxis och hur vi hanterar den information du delar med oss.

1. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

Kortfattat: Vi samlar in info som du själv berättar för oss, din ip-adress, webbläsarinformation samt information från våra partners och offentliga databaser.

Information du ger oss: Vi samlar personuppgifter som du lämnar, såsom namn, kontaktuppgifter och betalningsinformation.

Automatisk insamling: Vi fångar upp viss automatisk information via vår webbplats, exempelvis IP-adress och webbläsardata.

Information från tredjepartskällor: Vi kan också motta information om dig från externa källor som partners och offentliga databaser.

2. ANVÄNDNING AV DIN INFORMATION

Kortfattat: Vi hanterar din information för vissa ändamål som är viktiga för vår verksamhet, för att hålla det vi lovar dig, följa lagar och om du har gett oss ditt tillstånd.

Vi använder din information för att sköta vår verksamhet, behandla dina köp, marknadsföra våra produkter som du kan vara intresserad av (med möjlighet att avböja), publicera omdömen med ditt samtycke, visa riktad reklam, administrera tävlingar, inhämta feedback, uppfylla rättsliga krav, och förbättra vår webbplats och tjänster. Din information hjälper oss att optimera vår service och efterleva avtal och lagar.

3. DELNING AV DIN INFORMATION

Kortfattat: Vi delar din information endast när du har gett ditt godkännande, för att följa lagen, skydda dina rättigheter eller fullfölja affärsförpliktelser.

Vi kan dela din information med leverantörer och tjänsteleverantörer som hjälper oss i vår verksamhet, i juridiska förfaranden eller som en del av affärstransaktioner. Dessutom kan din data delas med tredjeparter för dataanalys, marknadsföringsaktiviteter och i samband med sociala medieplattformar, under förutsättning att du har godkänt detta.

4. MOTTAGARE AV DIN INFORMATION

Kortfattat: Din information delas bara med utvalda tredjeparter.

Vi delar din information med följande tredjeparter. Varje kategori är tydligt beskriven så att du förstår varför vi samlar in och bearbetar din data. Om du vill dra tillbaka ditt samtycke till sådan behandling, tveka inte att kontakta oss.

Direktmarknadsföring och Retargeting 
Direktmarknadsföring avser reklam som riktas direkt mot dig när du letar efter information på Google eller Bing. Retargeting innebär att du en eller flera gånger har besökt vår hemsida eller app och att vi efter det kan skapa reklam eller mail anpassat till dig, baserat på det du tidigare visat intresse för.

Bing Ads
Google Ads
Meta Custom Audience
Meta Remarketing
Meta Pixel
Google Ads Remarketing
Google Analytics Remarketing
LinkedIn Website Retargeting

Webb- och Mobilanalys:
Google Analytics
Google Tag Manager

5. ANVÄNDNING AV COOKIES OCH SPÅRNINGSTEKNOLOGIER

Kortfattat: Vi använder cookies och andra tekniker för att samla in och lagra din information.

Vi implementerar cookies och spårningsteknologier för att samla information som hjälper oss att förbättra din onlineupplevelse. Vår Cookiepolicy ger mer information om detta och hur du kan hantera dina inställningar.

6. LAGRING AV DIN INFORMATION

Kortfattat: Vi sparar din information så länge det krävs för de syften den samlats in eller så länge lagen föreskriver.

Vi behåller din information för de tidsperioder som anges för varje ändamål i denna policy, eller så länge det krävs enligt lag. Efter denna tid kan informationen antingen raderas eller anonymiseras. Om informationen finns i backuparkiv och inte kan raderas omedelbart, skyddar vi den och hindrar vidare bearbetning tills radering är möjlig.

7. SKYDD AV DIN INFORMATION

Kortfattat: Vi vidtar nödvändiga åtgärder för att säkra din information genom både tekniska och organisatoriska skyddsmedel.

Vi använder anpassade tekniska och organisatoriska säkerhetsstrategier för att skydda din information mot obehörig åtkomst, förändring, avslöjande eller förstörelse. Även om vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla medel för att skydda din information, kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet. Vi påminner dig om att ingen metod för överföring över internet eller metod för elektronisk lagring är 100% säker.

8. INSAMLING AV INFORMATION FRÅN INDIVIDER UNDER 18 ÅR

Kortfattat: Vi avser inte att samla in data från individer under 18 år.

Vår plattform är inte avsedd för barn under 18 år och vi samlar inte medvetet in data från denna åldersgrupp. Om vi upptäcker att sådan information har insamlats kommer vi att vidta åtgärder för att eliminera informationen snabbt. Om du är förälder eller vårdnadshavare och tror att ditt barn har lämnat personlig information till oss, bör du kontakta oss så att vi kan agera.

9. DINA RÄTTIGHETER TILL DIN PRIVATA INFORMATION

Kortfattat: Beroende på din geografiska plats, kan du ha rättigheter att tillgå, korrigera, radera eller begränsa användningen av din personliga information.

Invånare i vissa jurisdiktioner, som EES, har rättigheter i enlighet med gällande dataskyddsförordningar som inkluderar, men inte begränsas till, rätten att (i) begära tillgång till och erhålla en kopia av din personliga information, (ii) begära rättelse eller radering; (iii) begränsa behandlingen av din personliga information; och (iv) vid behov datamobilitet. Du kan också ha rätten att göra invändningar mot behandlingen av din personliga information. För att använda dessa rättigheter, kontakta oss med angivna kontaktuppgifter. Vi kommer att besvara din förfrågan i enlighet med gällande lagar.

Om vi är beroende av ditt samtycke för att behandla din information, kan du när som helst återkalla detta samtycke, men detta påverkar inte lagligheten av någon behandling som skett innan du drog tillbaka ditt samtycke.

Om du är bosatt i EES och tror att vi hanterar din personliga information på ett otillbörligt sätt, har du rätten att inlämna ett klagomål hos din lokala dataskyddsmyndighet.

För att hantera cookies och liknande teknologier kan du konfigurera din webbläsare att avvisa cookies eller radera dem efter användning. Notera att detta kan påverka tillgängliga tjänster och funktioner på webbplatsen. Om du önskar opt-out från intressebaserad annonsering kan du besöka http://www.aboutads.info/choices/.

10. DO CALIFORNIA RESIDENTS HAVE SPECIFIC PRIVACY RIGHTS?

In Short: Yes, if you are a resident of California, you are granted specific rights regarding access to your personal information.  

California Civil Code Section 1798.83, also known as the “Shine The Light” law, permits our users who are California residents to request and obtain from us, once a year and free of charge, information about categories of personal information (if any) we disclosed to third parties for direct marketing purposes and the names and addresses of all third parties with which we shared personal information in the immediately preceding calendar year.

If you are a California resident and would like to make such a request, please submit your request in writing to us using the contact information provided below. 

If you are under 18 years of age, reside in California, and have a registered account with the Sites, you have the right to request removal of unwanted data that you publicly post on the Sites.

To request removal of such data, please contact us using the contact information provided below, and include the email address associated with your account and a statement that you reside in California. We will make sure the data is not publicly displayed on the Sites, but please be aware that the data may not be completely or comprehensively removed from our systems.

11. UPPDATERINGAR AV POLICYN

Kortfattat: Ja, denna policy kan uppdateras för att stämma överens med nya lagkrav eller ändringar i våra processer.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy för att spegla förändrade lagliga krav eller våra interna processer. När vi uppdaterar policyn kommer vi att ändra datumet vid ”Senast uppdaterad” och dessa ändringar träder i kraft omedelbart efter att de publicerats på vår hemsida. Om uppdateringarna är väsentliga, kommer vi att informera dig genom mer framträdande metoder, såsom ett e-postmeddelande eller genom en tydlig notis på vår serviceplattform. Det är viktigt att du kontinuerligt granskar denna policy för att vara uppdaterad om hur vi hanterar din information och de valmöjligheter du har.

12. HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DENNA POLICY?

Om du har några frågor eller kommentarer om denna policy, är du välkommen att kontakta oss via e-post på adressen hello@itsallie.se.